Projekt edukacyjny w brodnickiej SP 2

"...naszym głównym celem jest pomóc naszym uczniom rozwinąć bardziej analityczne i krytyczne myślenie wobec osób wyróżniających się w taki czy inny sposób. Zespół nauczycieli pod kierunkiem Marzena Kaszyńska i honorowym patronatem pana Posła Pawła Szramki wraz z uczniami z klas I, II,III, IV,V i VI w różny sposób będzie pracować nad zmianą spojrzenia na ten tak ważny problem naszego współczesnego życia."

 

Wyszukiwarka